Thursday, December 13, 2012

Saturday, December 8, 2012

זהבה גלאון - סקיצה

...לפני שהיא הופכת למעובדת מדי

חתונת בזקבדקה ה 90 
הודיע עמיר פרץ שהוא עוזב את מפלגת העבודה וחובר לציפי ליבני
ידיעות אחרונות - לא פורסם